Yến tươi (Tổ yến tươi làm sạch):

1. Quy trình sản xuất: Tổ yến đủ 3 tháng trở lên (tính từ ngày chim làm tổ đến khi chim non ra khỏi tổ) thì thu hoạch. Tổ yến sau khi thu hoạch nhặt hết lông chim, tạo dáng sản phẩm, đóng gói và tiêu thụ.

2. Chất lượng sản phẩm:

a. Thành phần: Tổ yến tươi 100%

b. Cảm quan:

- Trạng thái: Có hình dạng đặc trưng của tổ yến, tổ yến sạch hết lông, khó gãy vỡ khi bóp

- Sợi yến: Sợi yến nhìn rõ, liền mạch

- Màu sắc: Màu trắng ngà

- Mùi: Mùi tanh nhẹ, thơm đặc trưng, không có mùi lạ;

- Vị: Không vị, không có vị lạ.

c. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức công bố

1

Hàm lượng Protein

%

54,18

2

Carbohydrate

%

26,33

3

Năng lượng

Kcal

342

4

Hàm lượng tạp chất

%

Không có

5

Độ ẩm

%

49,5

6

Nitrite

mg/kg

11,6

7

Hàm lượng Kẽm (Zn)

mg/kg

1,13

8

Hàm lượng Canxi (Ca)

mg/kg

234,27

9

Hàm lượng Sắt (Fe)

mg/kg

10,38

10

Hàm lượng Magie (Mg)

mg/kg

117,97

d. Các chỉ tiêu kim loại nặng: Theo TCVN 8-2:2011/BYT

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức công bố

1

Hàm lượng chì (Pb)

mg/kg

2

2

Hàm lượng Cadimi (Cd)

mg/kg

1

3

Hàm lượng thủy ngân (Hg)

mg/kg

0,05

e. Các chỉ tiêu vi sinh vật

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức công bố

1

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

CFU/g

100

2

Coliforms

CFU/g

10

3

Bacillus cereus

CFU/g

≤ 10

4

Escherichia coli

CFU/g

Không có

5

Vi khuẩn đường ruột

(Streptococci faecal)

CFU/g

Không có

6

Staphylococcus aureus

CFU/g

Không có

7

Salmonella

Định tính/25g

0

8

Tổng số bào tử nấm men, mốc

CFU/g

10